سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه تربیت بدنی ابتدایی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نمونه شعر ورزشی

حالا بشین ، پا شو بخندیک که می گم دستا جلو

 

دو که می گم دستا عقب

 

سه که می گم بشین پاشو

 

چهار که می گم کمر بچرخ

 

پنج که می گم تمرین گریه

 

شش که می گم تمرین خنده

 

هفت که می گم خنده و گریه

 

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

 

هشت که می گم یه قدم این ور

 

نه که می گم یه قدم اون ور

 

ده که می گم این ور و اون ور

 

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند