سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه تربیت بدنی ابتدایی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نمونه شعر ورزشی2

1 ، 2 ، 3 ، 4یک کــــه می گــم دستـا بـــالا ،1 ، 2، 3، 4

 

دو که می گم دست راست بالا ، 1 ، 2، 3، 4

 

سه که می گم دست چپ بـالا، 1 ، 2، 3، 4

 

چهار که می گـم بپـــــــر بالا ،1 ، 2، 3، 4

 

با شماره پنج به راست، باشماره شش به چپ

 

هفت که میگم کمر به راست ،هشت که می گم کمر به چپ

 

با شماره نه بشین ، بــــــا شماره ده پا شـــو

 

دستامونو می بریم بالا با هم دیگه می کنیم دعا

 

شکر خدای کریم ،‌ خدای خوب و رحـیـــــم